Főmenü
TDK körök, tehetséggondozó műhelyek
2011. február 13, vasárnap
Ballabás Dániel, 19:50
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Tehetségműhely

Kar

Tanszéki TDK kör

Tanárelnök

Modern Filológia
Tehetségműhely

BTK

Amerikanisztika Tanszék

Dr. Tarnóc András
tarnoca@ektf.hu
belső telefon: 3131

Anglisztika Tanszék

Dr. Reichmann Angelika
angelika@ektf.hu
belső telefon: 3132

Filozófia Tanszék

Lőrinczné dr. Thiel Katalin
thiel@ektf.hu
belső telefon: 3068

Magyar Irodalomtudományi
Tanszék

Dr. Bednanics Gábor
gabor@bednanics.hu
belső telefon: 2064

Német Nyelv és Irodalom Tanszék

Dr. Fáy Tamás
faytamas@ektf.hu
belső telefon: 3052

Szarvas Gábor
Tehetségműhely

BTK

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Dr. Kalcsó Gyula
kgyula@ektf.hu
belső telefon: 2052

Történelemtudományi
Tehetségműhely

BTK

Történelemtudományi Intézet

Várkonyi Péter
varkonyi.peter1987@gmail.com
belső telefon: 2056

Vizuális Művészeti
Tehetségműhely

BTK

Vizuális Művészeti Tanszék

Dr. Balázs Péter
viradbalazspeter@gmail.com
belső telefon: 4193

Zenei Tehetségműhely

BTK

Ének-zene Tanszék

Dr. Kis Katalin
kiskati@ektf.hu
belső telefon: 2034

Gazdaságtudományi
Tehetségműhely

GTK

Gazdaságtudományi Intézet

Dr. Tánczos Tamás
tanczos.tamas@ektf.hu
belső telefon: 3036

Kommunikáció- és
Médiatudományi
Tehetségműhely

GTK

Kommunikáció Tanszék

Strickland-Pajtók Ágnes
agnespajtok@yahoo.co.uk
belső telefon: 3118

Bibó István Politikatudományi
Tehetséggondozó Műhely

GTK

Politológia Tanszék

Zsebéné Dobó Marianna
mariann.dobo@ektf.hu
belső telefon: 3060

EGRI FIATAL FILMKÉSZÍTŐK
STÚDIÓJA – ILLÉS GYÖRGY
EMLÉKÉRE Tehetségműhely

TKTK

Médiainformatika Intézet
Mozgóképkultúra Tanszék

Borbás László
blac@ektf.hu
belső telefon: 2051

IFJÚ KULTURÁLIS
SZAKEMBEREK A
TUDOMÁNYÉRT
Tehetségműhely

TKTK

Médiainformatika Intézet
Informatika Tanszék

Dr. Verók Attila
verok@ektf.hu
belső telefon: 2244

Somos Lajos
Tehetségműhely

TKTK

Andragógiai és Közművelődési
Tanszék

Dr. Simándi Szilvia
simandiszilvi@ekft.hu
belső telefon: 3056

Neveléstudományi Tanszék

Dr. Virág Irén
viragi@ektf.hu
belső telefon: 3127

Szociálpedagógiai -
Társadalomlélektani
Tehetségműhely

TKTK

Pszichológia Tanszék

Dr. Hatvani Andrea
hatvani@ektf.hu
belső telefon: 3114

Szociálpedagógia Tanszék

Dr. Czövek Andrea
czoveka@ektf.hu
belső telefon: 2063

„TÁJKUTATÁSOK –
TERMÉSZETVÉDELEM”
Tehetségműhely

TTK

Környezettudományi Tanszék

Dr. Dobos Anna
dobosa@ektf.hu
belső telefon: 4167

BIOLÓGIA INTÉZET
Tehetséggondozó Műhelye

TTK

Állattani Tanszék

Dr. Estók Péter
estok.peter@ektf.hu
belső telefon: 4165

Növénytani Tanszék

Dr. Vojtkó András
vojtko@ektf.hu
belső telefon: 4149


Élelmiszertudományi Intézet és
Egerfood RET

TTK
Élelmiszertudományi Intézet Korózs Marietta
korozs.marietta@ektf.hu
belső telefon: 4185

Kémia, Borászati Kémia és Borászati Tanszék

B. Tóth Szabolcs
szabib@ektf.hu
belső telefon: 4272

Földtudományi
Tehetségműhely

TTK

Földrajz Tanszék

Dr. Dávid Árpád
coralga@yahoo.com
belső telefon: 4164

Matematikai és Informatikai
Tehetségműhely

TTK

Matematika Tanszék

Dr. Makó Zita
zmako@ektf.hu
belső telefon: 4270

Számítástudományi Tanszék

Dr. Geda Gábor
gedag@ektf.hu
belső telefon: 4140

Testnevelés és Sporttudományi
Tehetségműhely

TTK

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Dr. Bíró Melinda
biromelinda@ektf.hu
belső telefon: 4309