Főmenü
NTP-TDK-14-0018
2015. augusztus 03, hétfő
Adminisztrátor, 20:32
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Szakmai beszámoló

Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karán 2015. április 20. és június 28. között valósult meg a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a Komplex bölcsészeti és művészeti TDK program. A pályázati program a TDK tudományos és művészeti tevékenység elősegítésére irányult a már aktív TDK-sok munkájának támogatásával, valamint az érdeklődő hallgatók bevonását segítő programok szervezésével. Ez utóbbi körbe tartoztak a TDK eredményeket bemutató konferenciák és kiállítások, és a témaválasztást orientáló tudományos előadások, tanulmányutak, művészeti fórumok. A programban a BTK négy legeredményesebb TDK-ja vett részt: az Amerikanisztika, az Anglisztika, a Vizuális Művészeti, valamint a Történelemtudományi Intézet tudományos diákkörei.

A programsorozat időrendi áttekintése

A komplex programsorozat az Erőtér II. rendezvénysorozatával vette kezdetét. Ennek felvezetéseként a MOME Média Intézetének oktatói tartottak előadást a kortárs térhasználat gyakorlatáról és eredményeiről 2015. április 20-án. Április 29-én az EKF négy karán zajlottak intézményi TDK fordulók, köztük az Anglisztika, Amerikanisztika, Történelem és Vizuális Művészeti TDK-ban is. A négy körben összesen 27 pályamunkát mutattak be, amelyek közül 15 jutott tovább az országos versenyre. Május 7-én vette kezdetét az Anglisztika és Amerikanisztika három előadásból álló rendezvénysorozata, neves vendégelőadók meghívásával. Május 12-én a Tudományos Dzsembori keretében a pályázatban érintett három tudományos diákkör OTDK-helyezett pályamunkái kerültek bemutatásra, melyet az Ének-zene Tanszék tehetséges hallgatóinak bemutatkozása és Filozófiai Kávéház egészített ki, a kar sokszínű tehetséggondozó munkáját bemutatandó. Ezt követően folytatódott az Erőtér II.: a Kép a térben című, TDK munkákból válogatott kiállítás május 18-19-én épült az ARKT kiállító terében, a workshop ott elkészült alkotásaival június 2-ig volt megtekinthető. A kiállítás megnyitóján Boros Lili művészettörténész előadása hangzott el „A Jubileumi Manifeszta Szentpétervárott” címmmel. Az Erőtér II. harmadik „felvonását” a Közel a természethez workshop alkotta, amelynek résztvevői Fajcsák Dénes építész vezetésével készítették el a kert köztéri plasztikáit. Ezek a workshopot követően a helyszínen maradtak. A vizuális művészeti programok zárultával június 9-én amerikai diákszínjátszó csoportot láttunk vendégül, akik kortárs kulturális és társadalmi problémákat feszegető modern darabot mutattak be. A komplex tudományos és művészeti programsorozatot a történészek szlovákiai tanulmányútja zárta június legvégén.

Erőtér II.

A Vizuális Művészeti Tanszék TDK műhelyében a tanszék kommunikáció-orientált sajátosságából adódóan a kutatómunka mindig szorosan összekapcsolódott az alkotások környezetet átalakító hatásainak vizsgálatával. A művek kiemelt (kiállítási) szituációba helyezése különböző tartalmi rétegek előhívását teszi lehetővé a környezet adottságait beemelve az alkotói folyamatba. Különösen igaz ez a helyspecifikus művek alkotása esetén.

A TDK Műhely hallgatóinak ezért volt fontos a két workshop, amelyeket az ARKT Építész és Művészeti Egyesület kiállítóterében és az általa kezelt kertben rendeztünk meg. A Kép a térben hallgatói részvevői az elhangzott előadásban pont egy ilyen a hely speciális adottságait használó nemzetközi eseményről láthattak izgalmas képeket és hallhattak műelemző értékelést, a Manifeszta szentpétervári helyszínén is jelenlévő Boros Lili kurátortól. A kiállítás rendezése kapcsán pedig a gyakorlatban is megtapasztalták a műveik egymás mellettiségének hatásait. A Közel a természethez workshop résztvevői a kortárs építészet és művészet eredményeit együtt megjelenítő kiállítótér vezetőjének, Fajcsák Dénes építésznek az iránymutatásával tervezték és valósították meg elképzeléseiket, a közösségi térben elhelyezve alkotásaikat.

Intézményi TDK forduló az Anglisztika, Amerikanisztika, Történelemtudományi, és Vizuális Művészeti TDK-ban

2015. április 29-én az Eszterházy Károly Főiskola négy karán rendeztek különböző szekciókban – általában tanszéki, intézeti tudományos diákkörökön belül – ITDK-t. Ennek keretében bonyolította le a pályázatban érintett négy TDK is intézményi fordulóját. Az Anglisztika és az Amerikanisztika TDK közösen tartott konferenciáján két előadás hangzott el: Jacsó Rita (Anglisztika BA, III. évf.) Jeanette Winterson The Passion című regényét elemző pályamunkája és Erdélyi Gábor (Anglisztika BA, III. évf.) az amerikai szuperhős alakjának mitologikus gyökereit vizsgáló prezentációja. Ezzel párhuzamosan a Történelemtudományi Intézetben három pályamunka, míg a Vizuális Művészeti Tanszéken 22 műalkotás került bemutatásra és zsűrizésre. A szakmai megítélés alapján az előbbi két tudományos diákkörben a pályamunkák 100%át továbbjutásra érdemesnek találták, míg a művészeti alkotások közül 10 indulhat az országos megmérettetésen 2017-ben.

Tudományos előadássorozat az Amerikanisztika és Anglisztika TDK-ban

A program keretében az Anglisztika és az Amerikanisztika hagyományosan szoros együttműködésben dolgozó TDK-i három vendégelőadót tudtak meghívni intézményünkbe: (időrendben haladva) Dr. habil. Heltai Pált, a magyarországi fordítástudományi kutatások egyik meghatározó alakját, Prof. Dr. Bollobás Enikő nemzetközileg elismert amerikanistát, valamint Dr. Csikós Dórát, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének kiemelkedő oktatóját. Heltai Pál előadása – „Explicitáció magyar-angol fordításban” – szemléletes példákkal mutatta be a kifejtő, bővítő, magyarázó fordítás gyakoriságát és fontosságát. Az elméleti részben felhívta a figyelmet arra, hogy a fordítók egyes esetekben több, egyébként logikailag egyértelmű tényezővel is bővítik fordításukat az érthetőség megkönnyítése céljából. Ezzel szemben az eredeti szövegek számos helyen kifejtetlenek vagy alul vannak magyarázva. Az előadás gyakorlati részében a hallgatók a kommunikációban megjelenő explicitség konkrét példáival ismerkedhettek meg, mint: ,,Keleten felkelt a Nap", ami túl explicitált. Bollobás Enikő egyetemi tanár, az MTA doktora, és az ELTE Amerikanisztika Tanszékvezetője „Amerikai női írók” címmel tartott előadást, melynek során amerikai, magyar, és világirodalmi példák alapján vizsgálta meg a női szerző társadalmi és irodalmi státuszát, a nő irodalmi ábrázolásának kérdéseit, illetve releváns sztereotípiáit. Az előadó által taglalt további kérdések közül megemlíthető a női kutató és oktató helyzete és a feminista irodalom és társadalomkritika legfőbb vonatkozásai. Csikós Dóra angol nyelvű előadása – „From Genesis 34 to the Slut Walk Movement” – izgalmas gender studies megközelítésben követte nyomon a megerőszakolt nő toposzához kapcsolódó sztereotípiákat a releváns bibliai szöveghelyektől, XVIII. századi irodalmi, orvosi és jogi írásokon keresztül napjaink politikai megnyilvánulásaiig. A szakmai információk átadásán, új perspektívák megnyitásán túl mindhárom előadásnak célja volt a tudományos kutatói tevékenység népszerűsítése a hallgatók között.

BTK Tudományos Dzsembori és Filozófiai Kávéház

Az EKF BTK-n 2010 óta kerül minden félévben megrendezésre a kar szerteágazó TDK tevékenységének teljes palettáját felvonultató kari nap (különböző elnevezések alatt). Idén tavasszal, ahogy OTDK-évben mindig, a rendezvény egyrészt a díjazott pályamunkák kari szintű bemutatására, és ezáltal a TDK-munka disszeminációjára és népszerűsítésére adott lehetőséget. Másrészt a tudományos előadásokhoz rendszeresen társul a művészeti képzést folytató tanszékek tehetséges hallgatóinak bemutatkozása is – így idén például az Ének-zene Tanszék újonnan alakult fiú kamarakórusa lépett fel Hegyesi-Hudik Margit vezetésével. A BTK sokszínű tehetséggondozó munkájának körképét a Nemes László filozófus-moderátor vezetésével megvalósított Filozófiai Kávéház tette teljessé, amely a filozófus a relatíve új mozgalmat röviden bemutató előadását követte.

Magyarország koraújkori és újkori gazdaság- és társadalomtörténete elnevezésű tanulmányút – 2015. június 26–28.

Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézetében a hallgatók tehetséggondozása a Breznay Imre Tehetségműhely keretei között zajlik. Mivel a képzésés tehetséggondozás szerves részét képezik a tanulmányutak, az Intézet egy tanulmányút megvalósítására pályázott az NTP-TDK-14-0018 EKF BTK: Komplex bölcsészeti és művészeti TDK program keretein belül. A tanulmányút a Magyarország koraújkori és újkori gazdaság- és társadalomtörténete nevet kapta, s a szervezők célja az volt, hogy az oktatók, a doktoranduszok és a Történész Team, valamint a Breznay Imre Tehetségműhely hallgatói az ismeretbővítésen túl szorosabbra fűzzék a szakmai együttműködés szálait az eredményesebb tehetséggondozás, s kiemelten a hatékonyabb tudományos diákköri munka érdekében.

Fontosnak tartjuk, hogy a történelem szakos hallgatók a tehetséggondozás keretein belül megismerjék más (akár határon túli) felsőoktatási intézmények és hallgatók tevékenységét. Emellett a sikeres tudományos munka kiemelt elemének tekintjük a személyes tapasztalatszerzést és -cserét. Erre, illetve a hallgatók hon- és népismereti, gazdaság-, társadalom- és helytörténeti kompetenciáinak fejlesztésére kiváló lehetőség egy tanulmányút.

A napi munkában is kiemelt figyelmet kap a tehetségazonosítás feladata. Az utazás résztvevőinek kiválasztásakor a fő szempont ezért az oktatók esetében a többéves tehetséggondozói, illetve tudományos diákköri munka volt. A Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatói közül a tudományos diákköri munka területén tapasztalatokkal rendelkező személyek kerültek kiválasztásra. A hallgatók egyrészt a Történelemtudományi Intézet munkáját sokrétűen segítő Történész Team, másrészt a TDK-munkát szervezetileg összefogó Breznay Imre Tehetségműhely hallgatói közül kerültek ki, néhányuk már rendelkezik TDK-tapasztalattal, többségük a jövőben szeretné megmérettetni magát az OTDK-n. Mindezen szempontok figyelembe vételével 3 oktató, 2 doktorandusz és 10 hallgató vett részt a programon.

A szervezők eredetileg 450000 forintra pályáztak, dologi jellegű kiadások finanszírozására. Ebből 225 ezer forintot szántak utazásra, 150 ezer forintot szállásra és 75 ezer forintot belépőkre. A pályázat pozitív elbírálást kapott, de csak az eredetileg pályázott összeg 70%-át nyerték el, vagyis 315000 forintot. Ekkor újratervezték a költségvetést, minden korábban megjelölt tétel 70-ával számolva. A költségvetés új számai, illetve a szervezőkön kívül álló objektív tényezők következtében a tanulmányút tartalmát részben módosítani kellett. Ennek eredményeképpen az eredetileg 550 km-es utazást lerövidítették 500 km-esre. Az erre a célra kapott összeget még így is jelentősen meghaladó utazási költségek fedezése érdekében a belépőjegyekre kijelölt összeg egy részéből fizették a busz díját. A résztvevők vállalták, hogy az ennek következtében a belépőjegyeknél keletkezett deficitet saját erőből hidalják át. Mindennek köszönhetően, bár az eredetileg pályázott összegnek csak a 70%-át nyerték el, a szervezők megvalósították a tervezett programpontok túlnyomó többségét.

Az utazás –az oktatók hivatalos és a hallgatók tanulmányi jellegű elfoglaltságai miatt– az eredetileg tervezett időpont helyett 2015. június 26. és 28. között valósult meg. A busz Egerből indult, az első nap első állomása Fülek volt, ahol a vár megtekintése volt a központi elem. Ezt követte a divényi vár és a cserényi templom meglátogatása, majd a szállás elfoglalása a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem jogi karának kollégiumában. A második napon Rózsahegyre utaztak a résztvevők a Scotus Viator-szoborhoz és a csernovai emlékműhöz, majd Hrabovóból fellanovkáztak Nalina-tetőre, ahonnan gyalogtúra következett az 1099 méter magas Sidorovo csúcsra, majd Vlkolínecbe, az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított hegyi faluba. A harmadik napon a szállást elhagyva Besztercebánya, Bélabánya és Selmecbánya települések nevezetességei következtek. A csoport a koraesti órákban érkezett vissza Egerbe.

A program szervezői eredményesnek ítélik a tanulmányutat, mely a szalmai kapcsolatok szorosabbá fűzése és az ismeretbővítés révén sikerrel segítheti a Történelemtudományi Intézetben folyó tudományos diákköri munkát.

A program értékelése

A Komplex bölcsészeti és művészeti TDK programot megvalósító, tehetséggondozásban tapasztalt szakemberek egyöntetű véleménye, hogy a programsorozat részeiben és egészében is sikeresnek mondható, hiszen elérte legfontosabb céljait: a TDK-k aktív hallgatóinak munkáját segítette, népszerűsítette, és széleskörű disszemináció által mozdította elő új hallgatók bevonását a tudományos diákköri munkába. Az egyes programpontok tekintetében ez az alábbiakban foglalható össze:

Az Amerikanisztika és Anglisztika TDK-ban szereplő vendégelőadók egyik legfontosabb célja az volt, hogy népszerűsítse a tudományos kutatói tevékenységet a hallgatók között. A kutatói életpálya műhelytitkainak megosztása felkeltette az érdeklődést a tudományos diákköri mozgalom iránt, miközben a tananyagon kívüli ismeretek megosztása új kutatási perspektívákat nyitott meg.

A Vizuális Művészeti TDK számára a pályázat lehetőséget adott tehetséges hallgatóik szakmai kompetenciájának fejlesztésére, látókörük bővítésére a szakmai előadásokon keresztül. A két workshop alatt a hallgatók fontos gyakorlati tapasztalatokat szereztek a személyes találkozókon, a közös munka során a művek készítése és a kiállítások arculatának megtervezése, felépítése közben. A TDK kiállításai során sikerült a hallgatók számára inspiráló közeget teremteni. Az előadások, a workshopok új témákat és kutatási lehetőségeket mutattak fel a művészettudomány elméleti és gyakorlati területein belül.

Az immár hagyománnyá vált Tudományos Dzsembori célja a BTK sokszínű tehetséggondozó munkájának átfogó bemutatása. Emellett lehetőséget teremt a tehetséges hallgatók és a tehetséggondozásban résztvevő oktatók kötetlenebb körülmények közötti tapasztalatcseréjére. A jó hangulatú rendezvény a hozzá fűzött reményeket maximálisan beváltotta.

A University of Riverside színjátszó csoportja Dreamscape címmel multimediális előadást tartott az amerikai fekete kisebbségeket sújtó rendőri erőszak témájában. Az előadás a hip/hop, beat box, és rap zenei kultúra segítségével megvizsgálta a fekete közösség és a rendőri szervek közötti feszültség okait, illetve konkrét példáit, a fiatal nézőközönséghez közeli és rendkívül hatásos módon. Az előadás célja az volt, hogy elmélyítse a hallgatók észak-amerikai kultúrkörrel kapcsolatos ismereteit, bemutassa az amerikai társadalmat belülről feszítő kérdések gyakorlati oldalát, illetve műhelymunka keretében biztosítsa annak megvitatását. A meditatív, egyben gondolatébresztő előadás elősegítette az amerikai társadalom aktuális kérdéseinek mélyebb megértését és az azt követő műhelybeszélgetés rávilágított a multikulturális perspektíva illetve társadalmi diverzitás szükségességére.

A Történelemtudományi TDK tanulmányútjának célja az volt, hogy az oktatók, a doktoranduszok és a Történész Team, valamint a Breznay Imre Tehetségműhely hallgatói az ismeretbővítésen túl szorosabbra fűzzék a szakmai együttműködés szálait az eredményesebb tehetséggondozás, s kiemelten a hatékonyabb tudományos diákköri munka érdekében. Ehhez járult hozzá, hogy a hallgatók a tehetséggondozás keretein belül határon túli felsőoktatási intézmények és hallgatók tevékenységét ismerték meg, személyes tapasztalatszerzésre és –cserére kaptak lehetőséget. Emellett hon- és népismereti, gazdaság-, társadalom- és helytörténeti kompetenciáikat is fejlesztették.