Főmenü
NTP-OTDKR-14-0021
2015. augusztus 03, hétfő
Adminisztrátor, 20:54
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Szakmai beszámoló

Az Eszteházy Károly Főiskola hallgatóinak a XXXII. OTDK-n való részvételét támogató pályázati program arra irányult, hogy hozzájáruljon az EKF több mint 140 hallgatójának versenyzéséhez az országos konferencia 12 különböző szekciójában. Bár a pályázati döntés alapján támogatást csak a hallgatók nevezési és részvételi díjának fedezéséhez kapott az intézmény, a program valamennyi pontját (szerteágazó adminisztratív, szervezési, kísérőtanári feladatok, stb.) megvalósították intézményünk dolgozói a hallgatók eredményes versenyszereplése érdekében.

A pályázati program időrendi áttekintése

A programpontok megvalósítása 2014 decemberében indult, amikor két szekcióba (köztünk a számunkra legnépesebb Művészeti és Művészettudományiba) lezajlott a nevezés, és ezzel párhuzamosan megkezdődtek a nevezési és regisztrációs díjak befizetéséhez kapcsolódó adminisztratív munkálatok. E tevékenység folytatódott januárban, amikor a nevezések mintegy kétharmadát bonyolítottuk a maradék 10 szekcióban, amelyekben az EKF érintett volt (beleértve a jelen pályázatból nem támogatott, az EKF Comenius Kara által szervezett 14. szekcióba nevezett pályamunkákat is). A nevezéseket mindvégig aktív témavezetői és tanszéki, kari elnöki segédlettel bonyolították a hallgatók, az esetleges diszkvalifikációt jelentő hibák, hiányosságok elkerülése érdekében. Ezt követően március-áprilisban zajlottak a hallgatók részvételének szervezéséhez kapcsolódó operatív feladatok: a kísérőtanárok végleges felkérése/kijelölése, részvételük finanszírozása, a szállásfoglalások, utazás, étkezés megszervezése. E munkálatok jó részét a felmerült igények alapján a tanszéki elnökök és kísérőtanárok bevonásával végeztük. Március legvégén kezdődött és április 18-val zárult az összesen 16 szekcióban zajló konferenciasorozat, amelyek túlnyomó többségében intézményünk – a tradicionális egyetemekre jellemző módon – képviseltette magát. 10 szekcióból tértek haza díjakkal hallgatóink. Ezután kezdődtek el a konferencia utómunkálatai, köztük az útiköltségek rendezése (nem jelen pályázati keretből). Az eredményekről sajtótájékoztatón értesítettük a regionális médiát.

A pályázat értékelése

A pályázati program fő célja az volt, hogy a nevezésre jogosult, illetve az írásbeli bírálati eredmények alapján a XXXII, OTDK szekcióiban részvételi jogosultságot nyert valamennyi EKF-es hallgató részt vehessen a konferencián. További reményünk volt, hogy lehetőség szerint optimális részvételi feltételek (anyagi és szakmai) biztosításával hozzájárulhatunk a hallgatók minél eredményesebb részvételéhez. Hosszú távú célunk természetesen a tehetséges hallgatók becsatornázása doktori programokba – akár intézményünkben, akár más felsőoktatási intézmény doktori iskoláiban –, illetve az intézményünkben már működő kutatócsoportokba, és ezzel a kutatói/oktatói életpályán való elindításuk. A XXXII. OTDK-n végül az összesen 150 nevezett EKF-es pályamunka közül a zsűrik 40-et találták díjazásra érdemesnek. Főiskolánk hallgatói 27 helyezést (13 első, 8 második és 6 harmadik hely), illetve 13 különdíjat hoztak el összesen 10 szekcióban. Karonkénti bontásban: BTK – 17 helyezés, 4 különdíj, CK – 1 helyezés, GTK – 2 helyezés, 1 különdíj, TKTK – 5 helyezés, 4 különdíj, TTK – 2 helyezés, 4 különdíj.

Ezzel lényegileg folytatódik a 2000-es években tapasztalható felívelő tendencia az EKF OTDK-szerepléseinek tekintetében. Bár az utóbbi két OTDK-ciklus kiemelkedő eredményeit sem a nevezett pályamunkák száma, sem a helyezés és díjazások tekintetében nem sikerült megismételni, ne feledjük azonban, hogy ezen időszakokban rendkívül nagyszámú hallgató esetében volt motiváló erő a „hazai pálya” vonzása. 2011-ben az egyébként is népes Humán Szekció hatvanéves története során a második legtöbb nevezett dolgozattal került megrendezésre intézményünkben, 2013-ban pedig három szekciónak is az EKF adhatott otthont. Idén főiskolánk a szerényebb nagyságrendű Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció szervezési munkálataival vette ki részét az OTDK ez irányú tevékenységéből, s a Comenius Kar szervezői sikere öregbítette tovább azt a jó hírnevet, amelynek főiskolánk e téren örvend.

A XXXII. OTDK eredményeinek részletei ugyanakkor az intézményi válogatóversenyek és így a pályamunkák változatlanul magas színvonaláról tanúskodnak. A benyújtott pályamunkáknak csupán mintegy 5%-a „pontozódott ki” az írásbeli bírálatok alapján, az országos fordulón bemutatható pályamunkákhoz viszonyítva pedig a helyezettek aránya 19%, míg a díjazottaké 28%. Összehasonlításképpen: 2009-ben az akkor 18%-os díjazottsági arány alapján Anderle Ádám professzor már akkor egyetemi szintűként jellemezte intézményünk TDK-tevékenységét. Az egyes szekciókon, illetve karokon belül ezekhez a főiskolai átlagokhoz képest nagyon nagy szórás figyelhető meg. A BTK például – köszönhetően a képzőművészek kiemelkedő eredményeinek és a tradicionális egyetemek versengésében remekül helytálló bölcsészeknek – a rendelkezésre álló adatok szerint történetének legjobb eredményét hozta az idén. Így a Humán Tudományi Szekcióban a bemutatott 12 dolgozathoz képest kimagasló, 41%-os a helyezettségi arány. Ugyancsak kiemelendő a Biológia Szekcióban megjelenő 75%-os díjazottsági arány (4 induló pályamunka 3 különdíjat kapott), s kuriózum Nagy Bianka eredménye, aki egyetlen EKF-es hallgatóként különdíjával valószínűleg történelmet írt a Had- és Rendészettudományi Szekcióban. Bizonyára az EKF történetében páratlan egyéni OTDK-pályafutás kapcsolódik az idei Művészeti Szekcióhoz: Lipkovics Péter két korábbi OMDK-n szerzett egy-egy díját most néggyel gyarapította, s egy első és két második helyezése mellé megkapta a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának igen rangos különdíját is, amelyet minden szekcióban a szakmailag legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó hallgató nyer el.

Díjazottjaink:

Bölcsészettudományi Kar

Humán Tudományi Szekció

Irodalom és vizualitás: I. díj: Bóka Zsombor (Dr. habil. Reichmann Angelika főiskolai docens)

Újkori magyar történelem: I. díj: Rózsa Sándor (Dr. habil. Pap József tszv. főiskolai tanár)

Kora újkori magyar történelem: II. díj: Sellyei Diána (Dr. Gebei Sándor tszv. egyetemi tanár)

XX. századi magyar irodalom: III. díj: Balogh Gergő (Dr. habil. Bednanincs Gábor főiskolai docens)

Amerikai és kanadai irodalom és kultúra: III. díj: Szabó Dóra (Dr. Szathmári Judit főiskolai docens)

Művészeti és Művészettudományi Szekció

Festészet 1: I. díj: Bánkúti Gergő (Dr. Erőss Istán tszv. egyetemi docens)

Festészet 5: I. díj: Kis Prumik Zoltán (Kopasz Tamás főiskolai docens)

Szobrászat 1: I. díj: Lipkovics Péter (Dr. Erőss István tszv. egyetemi docens)

Szobrászat 2: I. díj: Egervári Júlia (Dr. Erőss István tszv. egyetemi docens)

Tervezőgrafika: I. díj:Gál Klaudia (Süli Zakar Szabolcs)

II. díj: Pócsik Borbála (Szigeti Gábor Csongor tanársegéd)

III. díj: Wimmer László (Dr. habil. Csontó Lajos egyetemi docens)

Festészet 4: II. díj: Lipkovics Péter (Kopasz Tamás főiskolai docens)

Képgrafika 3: II. díj: Heiszmann Bernadett (Süli Zakar Szabolcs)

Képgrafika 5: II. díj: Lipkovics Péter (Kótai Tamás főiskolai docens)

különdíj: Négyesi Ádám (Szigeti Gábor Csongor tanársegéd)

Festészet 2: III. díj: Osváth Sára (F. Balogh Erzsébet főiskolai docens)

Festészet 3: III. díj: Szenográdi Szabina (F. Balogh Erzsébet főiskolai docens)

Animáció: Különdíj: Hegedűs Eszter, Osgyán Gergő, Huszár Dávid és Hortobágyi Tamás (Sipos Levente)

Craft 1: Különdíj: Mátrai Júlia (Szigeti Gábor Csongor tanársegéd)

A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíja: Lipkovics Péter

Comenius Kar

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

Informatika és Médiapedagógia: III. díj: Simcsák Huba (Dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Közgazdaságtudományi Szekció

Turizmusgazdaságtan: I. díj: Forgó Fruzsina (Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna gyakorlatvezető tanár)

Környezetgazdaságtan, fenntartható fejlődés 1: II. díj: Hegedűs Georgina (Dr. Tánczos Tamás főiskolai docens, Csugány Julianna tanársegéd)

Had- és Rendészettudományi Szekció

Biztosnság- és védelempolitika gyakorlata: különdíj: Nagy Bianka (Dr. Varga György főiskolai docens)

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Szociálpedagógia: I. díj: Vad Anna (Dr. Hadnagy József főiskolai docens)

II. díj: Veréb Lilla (Dr. Hadnagy József főiskolai docens)

különdíj: Kanovszki Renáta Anikó (Dr. Hanák Zsuzsanna főiskolai tanár)

Nevelésszociológia és oktatáspolitika: I. díj: Baranyi Diána (Fekete Ilona Dóra tanársegéd)

Közművelődés: különdíj: Kelemen Kristóf (Dr. Simándi Szilvia főiskolai docens)

Könyvtártudomány 2.: különdíj: Tóth Henrietta (Dr. Verók Attila főiskolai docens)

Művészeti és Művészettudományi Szekció

Videóművészet: I. díj: Vince Alina (Bollók Csaba főiskolai docens)

Animáció: II. díj: Szetlik Péter (Dr. Tóth Tibor főiskolai docens)

Társadalomtudományi Szekció

Művelődéstörténet és –elmélet: különdíj: Körmendiné Pók Zsófia (Dr. Verók Attila főiskolai docens)

Természettudományi Kar

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

Informatika és Médiapedagógia: I. díj: Gregus Tamás, Almádi Péter, Almádi Csaba és Tajti Tamás (Dr. Geda Gábor főiskolai docens)

Testnevelés és Sporttudományi Szekció

A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései I.: I. díj: Nagy Petra (Dr. Szatmári Zoltán egyetemi docens)

Biológia Szekció

Faunisztika: különdíj: Bozóki Tamás (Korompainé Szitta Emese főiskolai tanársegéd, Dr. Boda Pál tudományos munkatárs)

Mikrobiológia 1: különdíj: Szabó Lilla (Dr. Juhász Ákos tudományos munkatárs)

Növényökológia: különdíj: Radnai Zsófia (Dr. Dulai Sándor főiskolai tanár)

Fizika, földtudományok és Matematika Szekció

Társadalomföldrajz (Szelíd turizmus): különdíj: Márton Ivett (Dr. Dobos Anna főiskolai docens)

A fentiek alapján talán elmondható, hogy valamennyi célkitűzésünk maradéktalanul teljesült. A helyezések és díjazások mellett kiemelendő, hogy Gregus Tamás informatikus hallgató eddigi kutatói életpályáját Pro Scientia Aranyéremre érdemesnek találta az OTDT vezetése. Ezzel párhuzamosan egy oktatónk (Jedlovszky Pál) munkásságát Mestertanári Aranyéremmel jutalmazták. Hosszabb távú terveinkkel kapcsolatban megemlítendő, hogy tehetséges díjazott és (többszörös) OTDK-résztvevő hallgatóink közül többen nyertek el idén kutatási vagy oktatási demonstrátori helyet intézményünkben, csatlakoztak kutatócsoportjainkhoz, és hagyományainknak megfelelően készülőben van a díjazott pályamunkákból összeállított tanulmánykötet, mely szintén idén jelenik meg. Összességében tehát az idei EKF-es OTDK-részvétel és annak hozadékai ismételten bizonyították, hogy a TDK - intézményünkben is - a felsőoktatási tehetséggondozás legfontosabb színtere. Éppen ezért kiemelkedő fontosságú, hogy hallgatóink konferenciaszerepléséhez megfelelő anyagi – pályázati – hátteret teremtsünk.